น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช"
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ


น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช"
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ