การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) :: องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ
Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

ภาพกิจกรรมประกาศด่วน!


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อำนาจหน้าที่ O4 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลด้านล่างของหน้าเพจ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O8 กระดานถาม-ตอบ Q&A O9 Social Network (Facebook Page) O10 แผนดำเนินงานประจำปี O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 017 E-Service ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องทำเนียบบุคลากร

นายสัญญา โคตรศรีวงษ์

นายกองค์การบริการส่วนตำบลคูคำ
คณะผู้บริหาร
โทร : 08-8552-9495
Email : kukum.online@gmail.com

นางสาววันเพ็ญ ควบสระน้อย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร : 08-1717-2177
Email : kukum.online@gmail.com


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
เข้าร่วมกลุ่ม LINE @KUKUM
เพื่อรับข่าวสารแจ้งเตือน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายใน
สถิติใช้งานเว็บไซต์

วันนี้
421
คน
เมื่อวาน
392
คน
เดือนนี้
7,923
คน
เดือนที่แล้ว
6,758
คน
ปีนี้
43,118
คน
ปีที่แล้ว
47,390
คน

องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ
หมู่ที่ 7 ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40170
E-mail : kukum.hotline@gmail.com เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-4345-0485 / โทรสาร : 0-4345-0485
Copyright © 2022. Template All Rights Reserved. | By www.huaitoei.go.th Design by Siamweb2U.com

Powered by : siamweb2u.comข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)