คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน :: องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ

  • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    เผยแพร่วันที่ : 28 ก.ย. 2564 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 295

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชื่อไฟล์ : 1678331526_คู่มือการปฎิบัติงาน การให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ คนพิการ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678331526_คู่มือการปฎิบัติงาน การให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678331526_คู่มือการปฎิบัติงาน การให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1678331526_คู่มือการปฎิบัติงาน การให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ คนพิการ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1678331526_คู่มือการปฎิบัติงาน การให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์.pdf

ชื่อไฟล์ : 1678331526_คู่มือการปฎิบัติงาน การให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. ระเบียบข้อบังคับ แผนที่สำนักงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)