สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน :: องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ชื่อไฟล์ : 1680507468_1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ต.ค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680507486_2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พ.ย.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680507726_3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธ.ค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680507745_4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ม.ค.66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680507778_5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ก.พ.66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681269575_สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มี.ค.66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1680507468_1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ต.ค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1680507486_2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พ.ย.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1680507726_3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธ.ค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1680507745_4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ม.ค.66.pdf

ชื่อไฟล์ : 1680507778_5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ก.พ.66.pdf

ชื่อไฟล์ : 1681269575_สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มี.ค.66.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. ระเบียบข้อบังคับ แผนที่สำนักงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)