รายงานการประชุมสภา :: องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ

  • รายงานการประชุมสภา
    รายงานการประชุมสภา
    เผยแพร่วันที่ : 12 มิ.ย. 2566 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 141

ชื่อไฟล์ : 1688005295_สมัยแรก ปี พ.ศ. 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1688005322_สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1688005347_สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1688005367_สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1688005390_สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1688005407_สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1688005432_สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1688005468_สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1688005487_สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2566.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1688005295_สมัยแรก ปี พ.ศ. 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1688005322_สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1688005347_สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1688005367_สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1688005390_สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1688005407_สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1688005432_สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1688005468_สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1688005487_สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2566.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. ระเบียบข้อบังคับ แผนที่สำนักงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)