การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการต่อต้านการทุจริต :: องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ
นายสัญญา โคตรศรีวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ร่วมกับ กำนันตำบลคูคำ ผู้นำชุมชน ร่วมเป็นส่วนหนึงในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการต่อต้านการทุจริต "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" 9 ธันวาคม 2565 

ดูในอัลบั้มอื่น!


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)