หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล :: องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ

  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    เผยแพร่วันที่ : 28 ก.ย. 2564 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 632

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชื่อไฟล์ : 1679541194_ข้อ 25.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679541195_ข้อ 25.2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679541197_ข้อ 25.3 การพัฒนาบุคลากร.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679541197_ข้อ 25.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679541197_ข้อ 25.5 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679890539_สรรหาและคัดเลือก.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679890608_บรรจุและแต่งตั้ง.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682310643_files_6278_1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682310825_files_6280_1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682310825_files_6281_1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682310826_files_6282_1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682310826_files_6283_1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682310826_files_6284_1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682310826_files_6285_1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682310826_files_6286_1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682310826_files_6287_1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682310826_files_6288_1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682310826_files_6289_1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682310827_files_6290_1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682310827_files_6291_1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682310827_files_6292_1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682310827_files_6293_1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1679541194_ข้อ 25.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร.pdf

ชื่อไฟล์ : 1679541195_ข้อ 25.2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร.pdf

ชื่อไฟล์ : 1679541197_ข้อ 25.3 การพัฒนาบุคลากร.pdf

ชื่อไฟล์ : 1679541197_ข้อ 25.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1679541197_ข้อ 25.5 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1679890539_สรรหาและคัดเลือก.pdf

ชื่อไฟล์ : 1679890608_บรรจุและแต่งตั้ง.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682310643_files_6278_1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682310825_files_6280_1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682310825_files_6281_1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682310826_files_6282_1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682310826_files_6283_1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682310826_files_6284_1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682310826_files_6285_1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682310826_files_6286_1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682310826_files_6287_1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682310826_files_6288_1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682310826_files_6289_1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682310827_files_6290_1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682310827_files_6291_1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682310827_files_6292_1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682310827_files_6293_1.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. ระเบียบข้อบังคับ แผนที่สำนักงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)