แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ :: องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ชื่อไฟล์ : 1673423145_ข้อมูลเชิงสถิติ64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423145_ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี 2564.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423145_แต่งตั้งคณะทำงานจัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423145_แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423145_แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1673423145_ข้อมูลเชิงสถิติ64.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423145_ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี 2564.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423145_แต่งตั้งคณะทำงานจัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564).pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423145_แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423145_แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม2565.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. ระเบียบข้อบังคับ แผนที่สำนักงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)