แผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70) :: องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ

  • แผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70)
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70)
    เผยแพร่วันที่ : 11 ม.ค. 2566 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 583

แผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70)

ชื่อไฟล์ : 1673423170_1.ปก คำนำ สารบัญ แผนสามปี 66-70.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423170_4. ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่น66-70.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423170_5. ส่วนที่ 3 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ66-70.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423170_5. ส่วนที่ 5 ผ 03 บัญชีสรุป ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(66-70) อบต.คูคำ1.1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423170_5. ส่วนที่ 5 ผ 03 บัญชีสรุป ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(66-70) อบต.คูคำ1.2.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423170_5. ส่วนที่ 5 ผ 03 บัญชีสรุป ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(66-70) อบต.คูคำ2.1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423171_5. ส่วนที่ 5 ผ 03 บัญชีสรุป ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(66-70) อบต.คูคำ3.1.2.3.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423171_5. ส่วนที่ 5 ผ 03 บัญชีสรุป ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(66-70) อบต.คูคำ4.1.2.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423171_5. ส่วนที่ 5 ผ 03 บัญชีสรุป ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(66-70) อบต.คูคำ5.1.2.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423171_5. ส่วนที่ 5 ผ 03 บัญชีสรุป ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(66-70) อบต.คูคำ6.1.2.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423171_5. ส่วนที่ 5 ผ 03 บัญชีสรุป ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(66-70) อบต.คูคำ7.1.2.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423171_5. ส่วนที่ 5 ผ 03 บัญชีสรุป ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(66-70) อบต.คูคำ8.1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423171_ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น66-70 และเพิ่มเติมครั้งที่ 1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681181506_แผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๖-๗๐) เปลี่ยนแปลง ๑ ๒๕๖๖.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681289443_แผนพัฒนาท้องถิ่น(๖๖-๗๐)เพิ่มเติม ๑ ๒๕๖๕.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1673423170_1.ปก คำนำ สารบัญ แผนสามปี 66-70.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423170_4. ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่น66-70.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423170_5. ส่วนที่ 3 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ66-70.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423170_5. ส่วนที่ 5 ผ 03 บัญชีสรุป ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(66-70) อบต.คูคำ1.1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423170_5. ส่วนที่ 5 ผ 03 บัญชีสรุป ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(66-70) อบต.คูคำ1.2.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423170_5. ส่วนที่ 5 ผ 03 บัญชีสรุป ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(66-70) อบต.คูคำ2.1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423171_5. ส่วนที่ 5 ผ 03 บัญชีสรุป ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(66-70) อบต.คูคำ3.1.2.3.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423171_5. ส่วนที่ 5 ผ 03 บัญชีสรุป ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(66-70) อบต.คูคำ4.1.2.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423171_5. ส่วนที่ 5 ผ 03 บัญชีสรุป ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(66-70) อบต.คูคำ5.1.2.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423171_5. ส่วนที่ 5 ผ 03 บัญชีสรุป ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(66-70) อบต.คูคำ6.1.2.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423171_5. ส่วนที่ 5 ผ 03 บัญชีสรุป ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(66-70) อบต.คูคำ7.1.2.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423171_5. ส่วนที่ 5 ผ 03 บัญชีสรุป ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(66-70) อบต.คูคำ8.1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423171_ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น66-70 และเพิ่มเติมครั้งที่ 1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1681181506_แผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๖-๗๐) เปลี่ยนแปลง ๑ ๒๕๖๖.pdf

ชื่อไฟล์ : 1681289443_แผนพัฒนาท้องถิ่น(๖๖-๗๐)เพิ่มเติม ๑ ๒๕๖๕.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. ระเบียบข้อบังคับ แผนที่สำนักงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)