แผนอัตรากำลัง 3 ปี :: องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ

  • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
    แผนอัตรากำลัง 3 ปี
    เผยแพร่วันที่ : 11 ม.ค. 2566 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 453

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ชื่อไฟล์ : 1673423321_แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 -1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423321_แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 -2.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423322_แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 -3.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423322_แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 -4.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423322_แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423322_แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2555 - 2557.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423322_แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563 -1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423322_แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563 -2.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423322_แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558 - 2560 ประจำปีงบประมาณ 2557.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423322_แผนอัตรากำลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 -1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1673423322_แผนอัตรากำลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 -2.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1673423321_แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 -1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423321_แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 -2.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423322_แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 -3.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423322_แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 -4.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423322_แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423322_แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2555 - 2557.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423322_แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563 -1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423322_แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563 -2.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423322_แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558 - 2560 ประจำปีงบประมาณ 2557.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423322_แผนอัตรากำลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 -1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1673423322_แผนอัตรากำลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 -2.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. ระเบียบข้อบังคับ แผนที่สำนักงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)